Jabłecka, Julita, Hanna Gulczyńska, i Ewa Świerzbowska-Kowalik. 2016. „Strategie Pozyskiwania I Utrzymania zasobów a Przetrwanie Oraz rozwój Organizacji Naukowych: Przykład Trzech placówek Polskiej Akademii Nauk”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(10) (styczeń):66-89. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4395.