Jabłecka, Julita. 2016. „Wybrane Problemy mobilności pracowników Naukowych - mobilność międzynarodowa I międzysektorowa, Kariery Oraz Rekrutacja Kadry Naukowej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(11) (styczeń), 31-48. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4402.