Korczyński, Andrzej, Iwona Ludomirska, i Romuald Żyłła. 2016. „Z doświadczeń Zastosowania Systemu Komputerowego DYSKCHEM W Dydaktyce Podstaw Chemii W Szkole wyższej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(11) (styczeń), 86-93. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4407.