Gąsiorowski, Jerzy. 2016. „Niektóre Problemy Zawodowego Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(4) (styczeń), 95-99. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4457.