Jastrząb-Mrozicka, Mirosława, i Miłowit Kuniński. 2016. „System Awansu W Opinii pracowników Naukowo-Dydaktycznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5) (styczeń):135-57. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4484.