Frederiks, Mark M., Don F. Westerheijden, i Peter J.M. Weusthof. 2016. „Wpływ Oceny jakości Na Szkolnictwo wyższe W Holandii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5) (styczeń), 180-95. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4486.