Mallea, John R. 2016. „Nadzorowanie Oraz Ocenianie kolegiów I uniwersytetów W Kanadzie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(5) (styczeń), 203-10. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4488.