Wincławska, Berenika M. 2016. „Alma Mater Carolina Pragensis: Profesorowie O Idei Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(8) (styczeń), 55-60. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4495.