Jackowski, Stefan, i Tadeusz Krauze. 2016. „Systemy Punktacji Jako narzędzie Konstrukcji programów studiów I Oceny postępów Studenta W Uczelniach amerykańskich Oraz W Programie SOCRATES ERASMUS”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(12) (luty):50-61. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4534.