Szadkowski, Krystian. 2015. „Poza Uniwersytet-fabrykę. Warunki Funkcjonowania «transnarodowego Stowarzyszenia kapitałów» W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(45) (grudzień), 235-67. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.1.10.