El-Khawas, Elaine. 2016. „Badania Nad Szkolnictwem wyższym, Polityka I Praktyka - Wzorce Dobrego I złego Porozumiewania Się”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(13) (luty), 28-37. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4567.