Kozłowski, Jan. 2016. „Slavo Radosevic O Przemianach Nauki I Techniki W Krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(13) (luty), 82-88. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4571.