Minkiewicz, Barbara. 2016. „Studia Podyplomowe - wybór Czy konieczność?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(14) (luty):88-102. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4578.