Piskurewicz, Jan. 2016. „Kadry Badawcze W Polsce I niektóre Uwarunkowania Ich działalności”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(15) (luty), 65-79. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4611.