Witkowski, Marek. 2016. „Wyższe Szkolnictwo Zawodowe - Nie Uniwersytecka Droga Rozwoju wyższej Edukacji”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(16) (luty), 136-44. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4624.