Jabłecka, Julita. 2016. „Europejskie Szkolnictwo wyższe - wspólna Deklaracja Europejskich ministrów Edukacji, Podpisana W Bolonii 19 Czerwca 1999 Roku”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(16) (luty), 161-63. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4627.