Goćkowski, Janusz. 2016. „Kariera Naukowa a Styl Pracy Naukowej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(17) (luty), 7-22. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4645.