Pawłowski, Krzysztof. 1. „Przyszłość Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18) (1), 82-90. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4662.