Dominiak, Piotr, i Krzysztof Leja. 2016. „Modele jakości usług a zarządzanie Szkotą wyższą”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(18) (luty):91-102. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4663.