Neave, Guy. 2016. „Perspektywa Interesariuszy W ujęciu Historycznym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(21) (luty), 19-39. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4698.