Kobylarek, Aleksander. 2016. „Studia Uniwersyteckie Wobec Wymagań Rynku Pracy transformującego Się społeczeństwa”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(21) (luty), 40-62. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4699.