Grudzewski, Wiesław M., i Irena Hejduk. 2016. „Systemy zarządzania Wiedzą a efektywność Innowacyjna przedsiębiorstw”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(22) (kwiecień):156-70. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4720.