Chmielecka, Ewa. 2016. „Informacja, Wiedza, mądrość. Co społeczeństwo Wiedzy Cenić Powinno?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(23) (luty), 7-18. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723.