Pawłowski, Krzysztof. 2016. „Wpływ rankingów I Akredytacji Na Markę szkoły wyższej działającej Na Konkurencyjnym Rynku - Artykuł Dyskusyjny”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26) (luty), 19-31. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756.