Góral, Małgorzata, i Dominika Walczak. 2016. „Debata Publiczna Nad Ustawą Prawo O Szkolnictwie wyższym - Sprawozdanie I próba Analizy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26) (luty), 71-97. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4761.