Jołkiewiez, Dorota. 2016. „Ewaluacja Szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(26) (luty), 98-106. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4762.