Kochanowski, Jacek. 2016. „Ponowoczesne społeczeństwo Wiedzy - Kilka Uwag porządkujących”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(27) (luty), 83-94. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4773.