Sauerland, Karol. 2016. „Idea Uniwersytetu - aktualność Tradycji Humboldta?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(28) (luty), 89-96. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791.