Dąbrowa-Szefler, Małgorzata, i Adam Gałkowski. 2016. „Strategiczne Problemy Nauki Polskiej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(29) (luty), 7-18. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793.