Sosnowska, Alicja, i Stanisław Łobejko. 2016. „Współpraca placówek Naukowych I Firm Innowacyjnych - doświadczenia Oraz Oczekiwania Polskich małych I średnich przedsiębiorstw”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(29) (luty):47-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4797.