Goćkowski, Janusz. 2016. „Demagog I Sofista Nauczycielami Wiedzy W Demokracji Masowej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30) (luty), 30-43. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4806.