Parkitna, Agnieszka. 2016. „Wiedza Jako świadomy wybór przyszłości - Na przykładzie Finlandii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30) (luty), 85-93. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810.