Bajerski, Artur. 2016. „Prywatne Szkolnictwo wyższe W Republice Czeskiej”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(30) (luty):94-103. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811.