Jabłecka, Julita, i Jacek Kochanowski. 2016. „Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego Do założeń Reformy Nauki I Szkolnictwa wyższego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(31) (luty), 13-21. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818.