Jańczuk, Ewa Agata, i Joanna Urban. 2016. „Podejście Holarchiczne W Realizacji projektów Typu Foresight”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(32) (luty):41-59. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831.