Komljenovic, Janja, i Susan L. Robertson. 2015. „Dynamika «tworzenia-rynków» W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(46) (czerwiec), 17-40. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.2.1.