Stankiewicz, Łukasz. 2015. „Społeczna Wiedza I Legitymizacja a Przemiany Polskiego Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(46) (czerwiec), 139-60. https://doi.org/10.14746/nsw.2015.2.5.