Kwiek, Marek. 2016. „Wprowadzenie. Finansowanie Szkolnictwa wyższego W Warunkach Permanentnej (międzysektorowej) Konkurencji O środki Publiczne”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 47 (1(47), 7-12. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.1.