Lewicki, Jacek. 2016. „Nowe Wyzwania Walidacji W Polskich Uczelniach – Potwierdzanie efektów Uczenia Się osiągniętych Poza Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 47 (1(47), 145-62. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.6.