Anielska, Agnieszka. 2016. „Polskie Szkolnictwo wyższe Wobec studentów Nietradycyjnych. Strategie Uczelni W Obszarze kształcenia dorosłych Jako Problem Badawczy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 47 (1(47), 121-44. https://doi.org/10.14746/nsw.2016.1.5.