Marginson, Simon. 2016. „To, Co Publiczne I Prywatne W Szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia Ekonomicznego I Politycznego”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 48 (2(48), 17-40. https://doi.org/10.14746/nisw.2016.2.1.