Godin, Benoît. 2017. „O początkach Bibliometrii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49), 19-46. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.1.