Ostrowicka, Helena, i Justyna Spychalska-Stasiak. 2017. „Uodpowiedzialnianie Akademii – Formacje Wiedzy I władza Parametryzacji W Dyskursie Akademickim”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49), 105-32. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.6.