Sivertsen, Gunnar. 2017. „Finansowanie Oparte Na Publikacjach – Model Norweski”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49), 47-60. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.2.