Wróblewska, Marta Natalia. 2017. „Ewaluacja «wpływu społecznego»? Nie naśladujcie Brytyjczyków! Wywiad Z Davidem Sweeneyem, Dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) Do Spraw Badań, Edukacji I Transferu Wiedzy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49):157-66. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.8.