Wróblewska, Marta Natalia. 2017. „Ewaluacja «wpływu społecznego» Nauki. Przykład REF 2014 a Kontekst Polski”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49), 79-104. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.5.