Zawadzki, Michał. 2017. „Między Neoliberalizmem a Feudalizmem. Godność młodych naukowców W kontekście Transformacji Polskiego Uniwersytetu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe 49 (1(49), 133-54. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.7.