Szmidt, Jan. 2017. „Dyskusja Przed Narodowym Kongresem Nauki – Refleksje”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50) (wrzesień), 315-31. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.18.