Jajszczyk, Andrzej. 2017. „Szkolnictwo wyższe – Potrzeba całościowej Reformy”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50) (wrzesień), 77-90. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3.