Woźnicki, Jerzy. 2017. „Postulat Selektywnego Charakteru Deregulacji W Szkolnictwie wyższym”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(50) (wrzesień), 91-105. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.4.